https://www.google.com/maps/dir/10.7571434,106.6880841/T%E1%BB%94NG+KHO+PH%C3%80O+CH%E1%BB%88,+N%E1%BA%B8P+CH%E1%BB%88+H%C3%80N+QU%E1%BB%90C+-+BORAM,+10+Tr%E1%BA%A7n+Tr%E1%BB%8Dng+Cung,+T%C3%A2n+Thu%E1%BA%ADn+%C4%90%C3%B4ng,+Qu%E1%BA%ADn+7,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh+700000/@10.7544811,106.6721056,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x317525bc68bd59d1:0x965652ec975d80f2!2m2!1d106.7305207!2d10.7433535

Thông tin đang được cập nhật

  • 32 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Hotline : 0977033042

  • xuka.boram@gmail.com